3.C už ví, co se děje v lese

Ve dnech 10.10. – 13.10. 2016  se třída  3.C  zúčastnila ekologického pobytu s programem „Co se děje v lese“ v Soběšicích u Brna. Ubytování a strava byla  zajištěna pracovištěm Lipka na chatě Jezírko. Pobytu se zúčastnilo celkem 20 žáků. Program byl zajištěn kvalifikovanými lektory s velmi pěkným přístupem k dětem. Žáci nahlédli do nejrůznějších dějů probíhajících v lese v okolí Jezírka. Vyzkoušeli si roli vědců při botanickém a zoologickém průzkumu. Prozkoumali, jakou úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho jednotlivé složky,  jaké jsou mezi nimi vztahy a vazby, když dojde k jeho narušení. Zjistili,  jakou důležitou funkci mají  na planetě Zemi lesy. V programu nechyběly pohybové  aktivity v lese. Součástí programu byly také mimo jiné stmelovací a týmové hry  k upevňování vztahů ve třídním  kolektivu. Celý program byl orientován ve velké části na pobyt v přírodě. Všechny děti se aktivně zapojily do nabízených činností a soutěží. Žáci byli s ekologickým pobytem spokojeni.