2. reprezentační ples školy

Dne 6. března 2015 proběhl v Dělnickém domě 2. reprezentační ples ZŠ TGM. Akci oficiálně zahájil krátkým projevem ředitel školy RNDr. Pavel Nezval a poté následovalo předtančení, které společně secvičili žáci obou devátých tříd naší školy pod vedením pana Jana Zemka. Chlapci a děvčata předvedli zaplněnému sálu waltz a cha-chu. Vynaložené úsilí během posledních několika týdnů před plesem se vyplatilo, tanečníci se ladně pohybovali sálem a sklidili zasloužený potlesk. Neméně úspěšné byly i tance, které někteří absolvovali s rodiči. Poté následovaly jednotlivé taneční série, prokládané vystoupeními a ukázkami karate, aerobiku, stepu, zumby nebo akrobacie na kole v podání mistra světa a našeho bývalého žáka Václava Koláře. Zábava končila pozdě po půlnoci, kdy se plesající hosté rozcházeli do svých domovů.

Třídní učitelky devátého ročníku Mgr. Ilona Opletalová, PaedDr. Kateřina Nečasová