Organizační informace

DŮLEŽITÉ

Rozpis solné jeskyně 2020 – březen

Spojování oddělení ŠD

Variabilní symboly v deníčku na straně č.2, v případě bližších informací a dotazů se obraťte ne vychovetele/ku.

Rozdělení dětí do školní družiny pro školní rok 2019-2020 (k 30.8.2019)

Listiny

Žádost rodičů o uvolnění ze školní družiny – tisk A5, 6ks

Dokumenty

 

Řád školní družiny od r. 2017

Poučení žáků v oblasti BOZ 2016 – 2017

Nový pokyn k úhradě za školní družinu – od r. 2017