Důležité termíny a informace platné pro školní rok 2018/2019

 

Zahájení školního roku

 • 3. 9. 2018

Termíny rodičovských schůzek

 • 11. 9. 2018 v 16:00 pro 1. stupeň, v 16:30 pro druhý stupeň. 
 • 4. 12. 2018 v 16:00 pro 1. stupeň, v 16:30 pro druhý stupeň

Konzultační dny

Vždy od 16:00 do 17:30

 •  2. 10. 2018 
 •  6. 11. 2018  
 •  8. 1. 2019
 •  5. 3. 2019 
 •  2. 4. 2019 
 • 14. 5. 2019 
 •  4. 6. 2019

Termíny prázdnin

podzimní 29. 10. – 30. 10. 2018
vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 
pololetní 1. 2. 2019
jarní 11. 2. – 17. 2. 2019
velikonoční 18. 4. – 19. 4. 2019
hlavní 29. 6. – 1. 9. 2019

Den otevřených dveří

 • 21. 3. 2019, 8:00-15:00 

Zápisy dětí do 1.tříd ZŠ

 • 9. a 10. 4. 2019 

Informativní schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd

 • 30. 5. 2019 – 15.00  

Lyžařský výcvikový kurz žáků

 • 8. a 9. ročník: 6. – 11. 1. 2019, chata Jitřenka, Karlov, Jeseníky
 • 6. a 7. ročník: 3. – 8. 2. 2019, chata Mečová, Beskydy

Plavecký výcvik žáků 1. st.

 • Pondělí 11:45 – 12:30 třídy 2. ABC 
 • Středa 8:00 – 9:40 třídy 4. ABC 
 • Čtvrtek 8:00 – 9:40 třídy 5. ABC 
 • Čtvrtek  11:45 – 12:30 třídy 3. ABC 

Plavání probíhá od 10. 9. do 30. 11. 2018 

Termíny sběru druhotných surovin pro rok 2018/2019

Vždy 7:00- 8:00

 • 1. velké sběrové dny: 7. 11. 2018, 27. 3. 2019, 19. 6. 2019
 • 2. malé sběrové dny:  3. 10. 2018, 27. 2. 2019, 24. 4. 2019, 22. 5. 2019

Výuka náboženství

 • Výuku náboženství na naší škole realizuje blanenská římskokatolická farnost.

Družina

 • Školní družina je v provozu ve vyučovací dny v době od 6.00 do 16.30 hod. Přihlášeni do ní mohou být žáci 1. st. ZŠ.

Další aktivity

 • Zahradní párty pro rodiče na školním dvoře – 14. 9. 2018 od 16.00
 • Výuková aktivita ERASMUS + – 14. 10. – 20. 10. 2018
 • Poznávací pobyt s výukou jazyka v Londýně – 5. 11. – 10. 11. 2018
 • Zpívání koled v kostele – 21. 12. 2018 od 8.15
 • 6. Reprezentační ples školy – 15. 3. 2019 od 19.45
 • Akademie žáků 1. stupně – 4. 4. 2019 od 16.00
 • Trojsetkání Blansko – 5. 5. – 7. 5. 2019
 • Sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně – 25. 5. 2019 od 14.00

Volno ředitele školy pro žáky školy

 • 6. 5. – 7. 5. 2019

Vzdělávací program školy

 • Školní vzdělávací program Se školou do života