Projekt Erasmus+ 2017-2019

Projekt Erasmus+ 2017-2019 – stránka je ve výstavbě

 

Odkaz k vyplnění dotazníku na konci projektu pro žáky: https://bit.ly/2VSAvXh  (odpovídat lze po přihlášení k Office365)

 

Co je to projekt Erasmus+?

Je to projekt spolupráce škol na zvoleném tématu, financovaný Evropskou unií.

Našimi partnery budou opět známé školy z Německa (Darmstadt), Bulharska (Sofie), Švédska (Edsbyn), Rumunska (Iasi) a Turecka (Mersin), informace o nich najdete na chodbě ve 2. patře – jih.

Budeme společně zkoumat téma VODA z různých pohledů, ať už místních (partneři jsou z celé Evropy, z různých klimatických, geografických i politických podmínek) či z pohledu různých školních předmětů (zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, jazyky, výtvarná výchova, …)
Výsledky naší práce a bádání si vyměníme s ostatními školami a budeme tak mít srovnání, jak to s vodou vypadá jinde.

V rámci projektu proběhne celá řada aktivit v různých oblastech, budou soutěže, schůzky učitelů, pobyty žáků, exkurze, prezentace projektu a mnoho dalšího. Projektu se opět alespoň v některé aktivitě bude účastnit celá škola, každá třída podle svých možností.

Výsledky projektu si můžete prohlédnout na projektové zdi v přízemí budovy – jih. Pro zájemce mimo školu budou k dispozici na webové stránce projektu, a také na platformě etwinning.net.

Informace o průběhu projektu:

Plánované aktivity pro školní rok 2017/2018
září
A.01 Prezentace projektu v partnerských školách. Soutěž o logo projektu. Vytváříme návrhy na logo celého projektu. Výsledné logo bude vybráno na schůzce učitelů v Edsbynu.

říjen
A.02 Hledáme přídavná jména a antonyma k tématu voda, používáme je ve větách a vytváříme koláže.
M.01 Schůzka koordinátorů projektu v Darmstadtu.

listopad
A.03 Studujeme techniky správné přípravy prezentace a zpracování posterů, připravujeme prezentace o fungování wiki.

prosinec
A.04 Měříme vodní stopu. Zpracováváme výsledky dotazníků za jednotlivé třídy a školy, diskutujeme o věcech, které vodní stopu ovlivňují.
Vybíráme vítěze soutěže o logo projektu na naší škole.

leden
A.05 Tvoříme mapy na téma: „K čemu se voda využívá v naší zemi a ve světě.“ pro projektovou zeď a wiki.

únor
A.06 Sbíráme přísloví a rčení o vodě v českém jazyce a připravujeme postery pro projektovou zeď.

březen
A.07 Hledáme podobná přísloví v angličtině, připravujeme seznam s porovnáním a popisujeme jejich význam v angličtině
M.02 Schůzka školních koordinátorů ve švédském Edsbynu.

duben
A.08 Studujeme vodní biotopy a připravujeme postery pro projektovou zeď.

květen
A.09 Zabýváme se suchem a jeho dopady na život. Referujeme o tom, jak se žije v oblastech bez vody.
C.01 Vzdělávací aktivita v německém Darmstadtu

Plánované aktivity pro školní rok 2018/2019
září
A.10 Zabýváme se znečišťováním pitné vody. Vyhledáváme znečišťující látky, vybíráme látky na seznam: „Tohle nepatří do odpadu!“ Vytváříme varovné tabulky do tříd a na web.

říjen
A.11 Připravujeme puzzle „Koloběh vody v přírodě“ jako pomůcky pro výuku přírodovědy. Dozvíme se, jak cyklus funguje a po nakreslení obrázků zkontrolujeme jejich správnost a přesnost.
C.2  Learning activity v Blansku:  práce na projektu „Voda je život“ & prezentace výsledků. Pracovní schůzka učitelů.

listopad
A.12  Zabýváme se Rámcovou směrnicí o vodách EU. Připravujeme článek na projektovou nástěnku o cílech direktivy a jejích dosavadních úspěších.

prosinec
A.13 Žáci připraví stanoviště pro školní Den otevřených dveří, kde budou předvádět experimenty související s vodou a vlastní modely využívající vodu a vysvětlovat jejich funkci návštěvníkům.

leden
A.14 Sbíráme odvozená a složená slova, která začínají nebo končí na slovo VODA. Vytváříme a hrajeme s těmito slovy hry.

únor
A.15 Hledáme, jestli a proč jsou řeky nositelkami života. Čteme mapy, připravujeme prezentace o různých aspektech. Prezentace předvedeme a společně zhodnotíme.

březen
A.16   Dobré a zlé stránky síly vody, vytváříme plakáty pro vystavení.
M.3  Transnational project meeting  v Iasi (učitelé) k vypracování detailů projektové práce a jejího zhodnocení.

duben
A.17   Legendy a pohádky, které se vztahují k vodě Připravujeme obrázkové příběhy, hrajeme s jejich pomocí před publikem.

květen
A.18  Společně se zamyslíme nad spotřebou virtuální vody, naším podílem na ní a jak ji můžeme snížit. Probereme možnosti, jak zvýšit povědomí o spotřebe virtuální vody a možnosti, jak lidi motivovat ke snížení jejich spotřeby.

C.3  Learning activity and závěrečná schůzka v Sofii: projektová práce na tématu „Voda pro budoucnost“ a prezentace výsledků. Pracovní schůzka pro učitele , příprava závěrečné zprávy projektu.

červen
Závěrečné vyhodnocení projektu (žáci, učitelé, rodiče) a dokončení finálních výstupů: brožura s aktivitami, webová stránka, etwinning