Zaměstnanci školy ve školním roce 2018/19

Zaměstnanci ZŠ TGM Blansko

Vedení školy

statutární orgán – ředitel školy RNDr. Pavel Nezval
zástupce statutárního orgánu, zástupce ŘŠ pro 2. stupeň RNDr. Eva Láncošová
zástupce ŘŠ pro 1. stupeň Mgr. Magda Vinická
zástupce ŘŠ  Mgr. Oldřiška Fíbková

Třídní učitelé

I. stupeň

I.A Mgr. Drahomíra Janíčková
I.B Mgr. Blanka Wellová
II.A Mgr. Zuzana Bělíková
II.B Mgr. Linda Fleková
II.C  Mgr. Zlatuše Viktorinová
III.A Mgr. Hana Křapová
III.B Mgr. Irena Vašíčková
III.C Mgr. Gabriela Vašíková
IV.A Mgr. Oldřiška Fíbková
IV.B Mgr. Lenka Laštůvková
IV.C Mgr. Ivana Kociánová
V.A Mgr. Jiřina Slabá
V.B Mgr. Lucie Čepová
V.C Mgr. Šárka Daňková

II. stupeň

VI.A Mgr. Barbora Vysloužilová
VI.B Mgr. Libuše Svobodová
VI.C Mgr. Jana Crlová
VII.A PhDr. Radomíra Burgetová
VII.B  Mgr. Štěpán Šenkýř
VII.C Mgr. Dana Zemková
VIII.A Mgr. Lenka Habrovcová
VIII.B Mgr. Pavlína Šebelová
VIII.C Mgr. Tomáš Redlich
IX.A Mgr. Petra Ocetková
IX.B Mgr. Ilona Opletalová
IX.C Ing. Lenka Sotáková

Učitelé

Mgr. Zuzana Bělíková
PhDr. Radomíra Burgetová
Mgr. Jana Crlová
Mgr. Lucie Čepová
Mgr. Šárka Daňková
Mgr. Veronika Fabušová
Mgr. Oldřiška Fíbková
Mgr. Linda Fleková
Mgr. Lenka Habrovcová
Josef Jalový
Mgr. Drahomíra Janíčková
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr. Hana Křapová
Mgr. Lenka Laštůvková
Mgr. Libuše Málková
PaedDr. Kateřina Nečasová
Mgr. Petra Ocetková
Mgr. Ilona Opletalová
Mgr. Věra Panáčková
PaedDr. Lenka Polová
Mgr. Tomáš Redlich
Mgr. Jiřina Slabá
Ing. Lenka Sotáková
Mgr. Eva Stejskalová
Mgr. Libuše Svobodová
Mgr. Pavlína Šebelová
Mgr. Štěpán Šenkýř
Mgr. Erika Štěrbová
Mgr. Ivo Troneček
Mgr. Irena Vašíčková
Mgr. Gabriela Vašíková
Mgr. Zlatuše Viktorinová
Mgr. Barbora Vysloužilová
Mgr. Blanka Wellová
Mgr. Dana Zemková

Vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Mgr. Oldřiška Fíbková

Výchovní poradci

Mgr. Oldřiška Fíbková

Mgr. Ivo Troneček – poradce pro volbu povolání

Spolupráce se ŠPZ

Mgr. Oldřiška Fíbková

Školní psycholog

Mgr. Michal Diviš, PhD.

Školní spec. pedagog

Mgr. Lucie Vintrová

Školní asistent

Bc. Jana Piňosová

Školní metodik prevence soc. pat. jevů

Mgr. Libuše Málková

Pedagogický asistent

Bc. Kryštof Knecht,  Mgr. Ivana Kunderová,  Mgr. Jakub Ošlejšek,  Bc. Jana Piňosová, Mgr. Klára Urbánková, Mgr. Jana Králová, Yveta Skácelová, Hana Pitourová, Veronika Musilová

Koordinátor tvorby ŠVP

RNDr. Pavel Nezval

ICT koordinátor

Ing. Lenka Sotáková, Mgr. Tomáš Redlich

Metodik environmentální výchovy

Mgr. Lenka Habrovcová

Bezpečnostní technik

Eva Pokorná

Zdravotník

Eva Pokorná, Mgr. Šárka Daňková, Mgr. Magda Vinická, Mgr. Zuzana Bělíková, Mgr. Hana Křapová, Mgr. Lenka Laštůvková, Mgr. Jiřina Slabá, Mgr. Ivana Kociánová, Mgr. Blanka Wellová

Školní družina – vychovatelé

1.oddělení Lucie Střížová (vedoucí vychovatelka)
2.oddělení Mgr. Lucie Vintrová
3.oddělení  Hana Ratislavová
4.oddělení  Mgr. Jakub Ošlejšek
5.oddělení Mgr. Klára Urbánková (pavilon)
6.oddělení  Yveta Skácelová

Správní zaměstnanci

ekonomka školy a účetní Věra Kudová, Lenka Stejskalová
personalistka, hospodářka Eva Pokorná

Provozní zaměstnanci

školník Jaromír Novák
údržbář Jiří Košák
úklid Eva Regentová, Iveta Slavíčková, Svatava Dvořáčková