Zaměstnanci školy ve školním roce 2021/2022


Zaměstnanci ZŠ TGM Blansko

Vedení školy

statutární orgán – ředitel školy RNDr. Pavel Nezval
zástupce statutárního orgánu,
zástupce ŘŠ pro 2. stupeň
RNDr. Eva Láncošová
zástupce ŘŠ pro 1. stupeň Mgr. Magda Vinická
zástupce ŘŠ  Mgr. Oldřiška Fíbková

Třídní učitelé a umístění kmenových tříd

I. stupeň

I. A Mgr. Drahomíra Janíčková (pavilon 1. patro)
I. B Mgr. Blanka Wellová (1. patro sever)
II. A Mgr. Linda Fleková (1. patro sever)
II. B
Mgr. Lenka Laštůvková (pavilon přízemí)
III. A Mgr. Jiřina Slabá (2. patro sever)
III. B Mgr. David Káčerik (2. patro sever)
III. C
Mgr. Zlatuše Viktorinová (pavilon 1. patro)
IV. A Mgr. Hana Křapová (2. patro sever)
IV. B Mgr. Jana Lorgerová (1. patro sever)
V. A Mgr. Zuzana Bělíková (1. patro sever)
V. B Mgr. Ivana Kociánová (1. patro sever)
V. C Mgr. Andrea Dvořáčková (pavilon 1. patro)

II. stupeň

VI. A Mgr. Michal Souček (2. patro jih)
VI. B Mgr. Dana Zemková (2. patro jih)
VI. C Mgr. Lenka Rašovská (2. patro jih)
VII. A Mgr. Věra Panáčková (2. patro jih)
VII. B Mgr. Pavlína Šebelová (přízemí sever)
VII. C Mgr. Erika Štěrbová (přízemí jih)
VIII. A Mgr. Ilona Opletalová (1. patro jih)
VIII. B Mgr. Lenka Straková (2. patro jih)
VIII. C Mgr. Petra Ocetková (1. patro jih)
IX. A Mgr. Barbora Vysloužilová (přízemí jih)
IX. B Mgr. Libuše Svobodová (1. patro jih)
IX. C Mgr. Světlana Štěpánková (1. patro jih)

Učitelé

Mgr. Zuzana Bělíková
Mgr. Jana Crlová
Mgr. Šárka Daňková
Mgr. Andrea Dvořáčková
Mgr. Linda Fleková
Mgr. Lenka Habrovcová
Mgr. Eva Hrabovská
Josef Jalový
Mgr. Drahomíra Janíčková
Mgr. Edita Janíčková
Mgr. et Mgr. David Káčerik
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr. Hana Křapová
Mgr. Lenka Laštůvková
Mgr. Jana Lorgerová
Mgr. Ellen Málková
Mgr. Petra Ocetková
Mgr. Ilona Opletalová
Mgr. Věra Panáčková
Ing. Lenka Rašovská
Mgr. Tomáš Redlich
Mgr. Jiřina Slabá
Bc. Tomáš Slavíček
Mgr. Michal Souček
Mgr. Lenka Straková
Mgr. Libuše Svobodová
Mgr. Pavlína Šebelová
Mgr. Štěpán Šenkýř
Mgr. Světlana Štěpánková
Mgr. Erika Štěrbová
Mgr. et Mgr. Pavla Toulová
Mgr. Ivo Troneček
Mgr. Zlatuše Viktorinová
Mgr. Barbora Vysloužilová
Mgr. Blanka Wellová
Mgr. Dana Zemková

Vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Mgr. Oldřiška Fíbková

Výchovní poradci

Mgr. Oldřiška Fíbková

Mgr. Ivo Troneček – poradce pro volbu povolání

Spolupráce se ŠPZ

Mgr. Oldřiška Fíbková

Školní psycholog

Mgr. Michal Diviš, PhD.

Školní spec. pedagog

Mgr. Barbora Fabíková

Školní asistent

Bc. Jana Piňosová

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Ilona Opletalová

Asistent pedagoga

Markéta Daňková, Markéta Gregorová, Michaela Hudcová, Bc. Adéla Kapounová,
Veronika Musilová, Bc. Martina Němcová, Bc. Jana Piňosová, Lucie Střížová

Koordinátor tvorby ŠVP

RNDr. Pavel Nezval

ICT koordinátor

Mgr. Tomáš Redlich

Administrátor systému Škola OnLine

Mgr. Štěpán Šenkýř

Metodik environmentální výchovy

Mgr. Lenka Habrovcová

Bezpečnostní technik

Eva Pokorná

Zdravotník

Eva Pokorná, Mgr. Šárka Daňková, Mgr. Magda Vinická, Mgr. Zuzana Bělíková, Mgr. Hana Křapová,
Mgr. Lenka Laštůvková, Mgr. Jiřina Slabá, Mgr. Ivana Kociánová, Mgr. Blanka Wellová

Školní družina – vychovatelé

1. oddělení Lucie Střížová (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení Mgr. Barbora Fabíková + Bc. Jana Piňosová
3. oddělení Hana Ratislavová
4. oddělení Michaela Hudcová
5. oddělení Bc. Martina Němcová
6. oddělení Bc. Adéla Kapounová + Mgr. Lucie Vintrová

Správní zaměstnanci

ekonomka školy a účetní Lenka Stejskalová, Viktória Štrbová
personalistka, hospodářka Eva Pokorná

Provozní zaměstnanci

školník Jaroslav Mokrý, Petr Hynek
úklid Eva Regentová, Iveta Slavíčková, Svatava Dvořáčková, Luboš Pokorný