Školní dokumenty

Hlavní dokumenty

Nový školní řád s platností od 1. 9. 2014

Nový klasifikační řád s platností od 1. 9. 2014

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva za školní rok 2005/2006
Výroční zpráva za školní rok 2004/2005
Výroční zpráva za školní rok 2003/2004
Výroční zpráva za školní rok 2002/2003

Přiložené dokumenty jsou uloženy ve formátu pdf, k jejich prohlížení je třeba použít například Adobe Reader. Další soubory jsou uloženy na portálu iŠkola.cz.