Informace školní jídelny

Důležité informace pro strávníky školní jídelny

 

PŘIHLÁŠKA: PLATÍ PO CELOU DOBU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
INFORMACE O SYSTÉMU: http://www.strava.cz
VÝBĚR JÍDLA: TERMINÁL V JÍDELNĚ PŘILOŽENÍM ČIPU NEBO
INTERNET – http://www.strava.cz
jídelna 184 /potvrdit uložení změny DO 13:30 HODIN PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DNE, jinak automaticky oběd č. 1/

KOLEM 15. V MĚSÍCI LZE PŘIHLÁSIT OBĚDY NA DALŠÍ MĚSÍC – STAV KONTA SE ZMĚNÍ DO MÍNUSU /KONTROLA UHRAZENÍ ZÁLOHY/

ZMĚNA NA WWW SE PROJEVÍ PO STAŽENÍ DAT /PO 13:30 HOD./, PLATÍ POSLEDNÍ VOLBA. V DOBĚ STAHOVÁNÍ A SUMARIZACE DAT ZMĚNY PROVÁDĚT NELZE.

ODHLAŠOVÁNÍ: DO 13:30 HODIN PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DNE PŘEDNOSTNĚ NA http://www.strava.cz
NEBO NA TERMINÁLE V JÍDELNĚ,

výjimečně e-mail odhlasovanijidelna@zstgm.cz nebo TELEFON SE ZÁZNAMNÍKEM ČÍSLO 516 418 676 – VOLAT, NEPOSÍLAT SMS

VÝDEJ: ZÁSADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM IDENTIFIKAČNÍCH ŽETONŮ, VÝJIMEČNĚ NÁHRADNÍ STRAVENKA PO ŘÁDNÉM ZAEVIDOVÁNÍ V KANCELÁŘI JÍDELNY POUZE V DOBĚ VELKÉ PŘESTÁVKY, TJ. 9:40 AŽ 10:00 HOD.

OBĚD 1. DEN NEPLÁNOVANÉ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VYDÁVÁME V 11:15 DO VAŠICH NÁDOB PO PŘEDLOŽENÍ ČIPU – NÁDOBY NESMÍ BÝT SKLENĚNÉ

PLACENÍ: BEZHOTOVOSTNĚ – INKASO PROVÁDÍME KOLEM 20. SRPNA, PAK KOLEM 10. V MĚSÍCI NA ÚČET ČÍSLO 18537631/0100HOTOVĚ VÝJIMEČNĚ V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY / OD 7.00 DO 8.00 HODIN/
ČIPY: NENECHÁVAT V ŠATNĚ NEBO VE TŘÍDĚ – NOSIT S SEBOU DENNĚ
ZMĚNA CENY: S PLATNOSTÍ OD 1. 10. 2014 SE ZVYŠUJE CENA OBĚDA O 3,00 Kč – NUTNÉ UPRAVIT VÝŠI INKASA/TRVALÉHO PŘÍKAZU V PENĚŽNÍM ÚSTAVU DO 10. 10. 2014 /MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ O Kč 100,00 NA STRÁVNÍKA/