Ostatní

Malované kamínky

V rámci Open Space namalovali žáci 6. až 8. tříd několik desítek nádherných kamínků. Pečlivě jsme kamínky podepsali a nalakovali. Většina těchto kamínků se brzy vydá z Blanska na svoje putování, budou dětmi umístěny na blízká i daleká místa při … Pokračování

Open Space 2022

Ve středu 13. 4. 2022 bylo na II. stupni ZŠ TGM všechno jinak. Žáci se v ten den neučili ve svých třídách podle běžného rozvrhu, ale účastnili se v rámci projektu nazvaného Open Space nejrůznějších aktivit. Dílny si vybírali bez ohledu na věk, … Pokračování

Návštěva Daniela Gajdoše – třída 8.C

Dne 28. března třídu 8. C v rámci hodiny občanské výchovy navštívil začínající herec Daniel Gajdoš, který studoval herectví na konzervatoři v Brně. Díky vyprávění žáky tato škola velice zaujala. Žáci se blíže seznámili se studiem jak na střední, tak i vysoké … Pokračování

Ke hvězdám – výtvarná a literární soutěž

Ulita Blansko pro letošní rok zvolila pro literární a výtvarnou soutěž téma Ke hvězdám. V obou částech musela odborná (a ve výtvarné části i divácká) porota vybírat z více než stovky příspěvků, proto nás potěšilo ocenění těchto našich žáků: Literární … Pokračování

Dopravní výchova – 5. ročník

V těchto dnech probíhalo dokončení výuky z dopravní výchovy pro páté třídy. Žáci si nejprve zopakovali dopravní předpisy a závěrečným testem potvrdili své znalosti. Další zkouška už byla z praktické části, kde na dopravním hřišti museli projíždět křižovatky a dodržovat … Pokračování

Matematický klokan

Dne 18. března 2022 se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Soutěžící jsou podle … Pokračování

O kamarádství – 3. odd. ŠD

Ve středu 23. března navštívily děti ze 3. oddělení školní družiny Městskou knihovnu Blansko, kde si pro ně paní knihovnice připravila „Besedu nad knihou o kamarádství“. Děti měly četbu z knihy doplněnou o promítání obrázků na interaktivní tabuli, správně nacházely odpovědi … Pokračování

Nej dětské záložky

Ve středu 30. března proběhlo v Městské knihovně Blansko slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže o nej dětskou záložku. Mezi 13 vybraných prací se dostaly tři výtvory žáků naší školy, a sice Michala Němce (3. A), Hany Kakáčové a Lucie Zachovalové … Pokračování

Jak se vyrábí máslo – 1.B

JAK SE VYRÁBÍ MÁSLO jsme si vyzkoušeli v 1.B, v hodině Člověk a svět. Smetanu ke šlehání jsme uzavřeli do skleničky s víčkem a třásli a třásli až vzniklo máslo! Namazali jsme jej na chleba, posolili a posypali nasekanou pažitkou. … Pokračování

Západoevropské PROSTŘENO – 8. ročníky

Že zeměpis nejsou jen fakta a slepé mapy, ale dokáže procházet i žaludkem, jsme se přesvědčili společně s osmou třídou. Úkol byl jednoduchý – vymyslet si soutěžící, kteří pochází ze zemí západní Evropy a představit regionální menu. A co by … Pokračování